Om Helgeland jordskifterett

Om oss.jpg

Vi er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn.

Oppgavene har gradvis endret seg fra å bare omfatte oppløsing av realsameier og landbrukseiendommer, til å kunne løse problem for alle som disponerer eiendom i Norge.

Jordskifteloven kan også brukes i byer og tettsteder.

Til toppen