Kreve sak

På de felles nettsidene for jordskiftedomstolene www.jordskifte.no, finnes utfyllende informasjon om sakskrav.

Til toppen