Når jeg skal i retten

De personene som møter i en rettssak har sin spesielle rolle i domstolens arbeid med å avvikle saken.


www.jordskifte.no finner du nærmere opplysninger om aktørene i retten og den funksjonen den enkelte har i saken.


Til toppen