Sakstyper

Jordskiftedomstolene kan løse mange problemer knyttet til fast eiendom.
De ulike virkemidler som benyttes blir også kalt sakstyper.

Oversikt over de ulike sakstypene finnes på www.jordskifte.no

 
Til toppen