Matrikkelen anno 1891

Den trykte matrikkelen anno 1891 er hjemlet i kgl. res. fra 1886.

Åpne dokumentet nedenfor og skriv inn sidetallet for aktuell herred/ sogn. Vær oppmerksom på at dagens administrative grenser kan avvike fra situasjonen på slutten av 1800-tallet.

Herred

Sogn Gnr.             Sidetall
Rødø Rødø 1 - 80   1 - 9
Melø Melø 1 - 86   10 - 19

Gildeskaal

Gildeskaal

1 - 92

 

  5 - 16

Beieren Beieren 1 - 54   17 - 25
Bodø Bodø 1 - 71   27 - 40
  Strømmen 72 - 112   40 - 45
Skjerstad Skjerstad 1 - 82   47 - 59
  Fauske 83 - 118   59 - 64
Saltdalen Saltdalen 1 - 15    65 - 69
    16 - 48   1 - 5
Sørfolden Sørfolden 1 - 88    6 - 17 
Nordfolden/Kjerringø Nordfolden 1 - 41   18 - 23 
  Kjerringø 42 - 57   24 - 27
Steigen Lødingen 1 - 31   28 - 33
  Steigen 32 - 95   33 - 42
Hammerø Hammerø 1 - 115     1 - 15
Tysfjorden Tysfjorden 1 - 77    16 - 25
Værø Røst 1 - 12    1 - 3
  Værø 13 - 17    3 - 5

 

Matrikkelen er en fortegnelse over alle faste eiendommer i landet med angivelse av deres innbyrdes verdiforhold. Matrikkelen av 1891 er en revidert utgave av matrikkelen av 1836. Eiendommene er betegnet med gårdsnummer, bruksnummer og navn. Eiendommenes innbyrdes verdiforhold er bestemt ved at det enkelte bruk er gitt en andel av gårdsnummerets samlede matrikkelskyld. Etter 1891 er denne angitt ved skyldmark og øre. Matrikkelen viser også hvem som var eiere i 1891.

I matrikkelen trykt i 1838 finner man den gamle skylda som gjaldt fram til 1836. Denne skylda ble angitt i våg, bismer og merker (1 våg = 3 bismer, 1 bismer = 24 merker). Etter 1836 og fram til 1891 ble matrikkelskylda angitt i daler, ort og skilling (1 daler = 5 ort, 1 ort = 24 skilling).

Matrikkelen er sist utgitt i trykt form i 1907.

Skylden har i dag betydning ved bestemmelse av en eiendoms andel i et utmarkssameie (jordsameie), dersom det ikke finnes annet delingsgrunnlag. Den skyld som da skal legges til grunn er den som gjaldt før 1836.

 

Til toppen