Innsyn

På disse sidene finner du avgjørelser, kart og statistikk fra jordskifterettene.

Jordskifterettenes saksarkiv

Søk på eiendom (gårds- og bruksnummer) for å se alle arkiverte saksopplysninger. 

Saksarkivet viser kun saker fram til 2016. For nyere saker eller andre spørsmål, kontakt den lokale jordskifteretten.

NB! Karttjenesten - mangler saker etter 2016 

Dette er en kartløsning som viser jurisdiksjonsgrenser og foreliggende saker for jordskifterettene. Kartet er dessverre ikke ajourført for saker etter 01.januar 2016.
Tjenesten vil bli oppdatert med nye jurisdiksjonsgrenser ved ikrafttreden pr. 1. juli 2021. Sakene håper vi å få oppdatert i løpet av første halvår 2021.

Kartjenesten er et tilbud til jordskifterettenes brukere og offentlige instanser som driver med eiendomsforvaltning. Det er også et verktøy for kartoppslag i forberedende saksarbeid og planlegging.

Kartløsningen inneholder detaljerte bakgrunnskart og ortofoto. Blant annet vises digitalt eiendomskartverk ved store målestokker

Du kan også tegne påstandskart på en enkel måte.

Til toppen