Ledige stillinger

På denne siden finner du lenker til ledige stillinger i jordskifterettene.

I tillegg blir stillingene utlyst på www.NAV.no, i lokale aviser og fagtidsskrifter.

Jordskiftedommere og jordskiftelagdommere er embetsmenn. Rekruttering skjer av Innstillingsrådet for dommere og rådet avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, som så utnevner.

Utredere, ingeniører og saksbehandlere tilsettes av et sentralt tilsettingsråd etter innstilling fra domstolleder.

Til toppen