Hvem kan kreve sak?

Illustrasjonsbilde diskusjon under jordskiftebefaring
Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett kan i utgangspunktet bruke jordskifteretten for å løse sitt problem.

Disse sidene forklarer hvem som kan kreve sak etter jordskiftelovens regler.

Hvem kan kreve sak?

Eier du en eiendom eller har en varig bruksrett, og har du et problem med eiendommen som kan løses etter jordskiftelovens regler? Da kan kreve sak for jordskifteretten. I tillegg kan noen offentlige myndigheter i enkelte tilfeller kreve sak uten å være grunneier eller rettighetshaver.

Hovedregelen er at det er nok at en grunneier eller en rettighetshaver krever sak. Det er ikke nødvendig at alle er enige, eller at et flertall godkjenner et slikt krav.

Jordskifteretten kan aldri arbeide med en sak av eget tiltak. Det må foreligge krav om sak fra en som har hjemmel til å kreve, før jordskifteretten kan starte arbeidet med saken.

Til toppen