List of Courts

A

Agder lagmannsrett
Akershus og Oslo jordskifterett
Alstahaug tingrett
Alta tingrett

Å

Årsrapport 2018

A

Asker and Bærum District Court
Aust-Agder jordskifterett
Aust-Agder tingrett
Aust-Telemark tingrett

B

Bergen tingrett
Borgarting lagmannsrett
Brønnøy tingrett

D

Dalane tingrett
Drammen tingrett

F

Finnmark jordskifterett
Follo tingrett
Fosen tingrett
Fredrikstad tingrett

G

Gjøvik tingrett
Glåmdal jordskifterett
Glåmdal tingrett

H

Halden tingrett
Hallingdal tingrett
Hålogaland Court of Appeals
Hammerfest tingrett
Hardanger tingrett
Haugaland District Court
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett
Hedmarken tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Helgeland jordskifterett

I

Indre Hordaland jordskifterett
Indre Sogn jordskifterett
Inntrøndelag tingrett

J

Jæren tingrett

K

Kongsberg og Eiker tingrett
Kristiansand tingrett

L

Lista jordskifterett
Lister tingrett
Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Lofoten tingrett

M

Marnar jordskifterett
Moss tingrett

N

Namdal tingrett
Nedre Buskerud jordskifterett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark jordskifterett
Nedre Telemark tingrett
Nord- og Midhordland jordskifterett
Nordfjord jordskifterett
Nord-Gudbrandsdal jordskifterett
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nordmøre District Court
Nordmøre jordskifterett
Nord-Østerdal jordskifterett
Nord-Østerdal tingrett
Nord-Troms jordskifterett
Nord-Troms tingrett
Nord-Trøndelag jordskifterett

O

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Ofoten tingrett
Oslo County Court
Oslo District Court

Ø

Øst-Finnmark tingrett
Østfold jordskifterett
Øvre Buskerud jordskifterett
Øvre Romerike tingrett
Øvre Telemark jordskifterett

R

Rana tingrett
Ringerike tingrett
Romsdal jordskifterett
Romsdal tingrett

S

Salten jordskifterett
Salten tingrett
Sarpsborg tingrett
Senja tingrett
Søre Sunnmøre tingrett
Sør-Gudbrandsdal tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Sør-Rogaland jordskifterett
Sør-Trøndelag jordskifterett
Sør-Trøndelag tingrett
Stavanger tingrett
Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett
Sunnhordland tingrett
Sunnmøre jordskifterett
Sunnmøre tingrett
Supreme Court of Norway

T

The Finnmark Land Tribunal
Trondenes tingrett

V

Valdres jordskifterett
Valdres tingrett
Vesterålen tingrett
Vestfold tingrett
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
Vest-Telemark tingrett
Til toppen