Tilsette

Dommarar

Sorenskrivar Terje Mowatt

Tingrettsdommar Knut Broberg
Tingrettsdommar Ida Kristin Bøen
Tingrettsdommar Gunnhild Grove
Tingrettsdommar Jørn Lasse Refsnes
Tingrettsdommar Bjørn Gunnar Sælen

Dommarfullmektig Reidun Sæle Kongsvik
Dommarfullmektig Gjertrud Bøhn Mageli

Sakshandsamarar

Administrasjonssjef Vibeke Hafstad Wennevold
Rådgjevar Inger Huus
Rådgjevar Geir Helge Sundal
Førstekonsulent Hege Brendsdal
Førstekonsulent Eli Verlo
Førstekonsulent Lilli Ann Seljeseth
Førstekonsulent Dagunn Aase Grimeland
Førstekonsulent Linda Vallestad
Førstekonsulent Mona Sjøvoll Vangestad
Førstekonsulent Hanne Lund SolbakkenTil toppen