Konstitusjon som tingrettsdommer ved Agder tingrett, Lister rettssted

Ved Agder tingrett, Lister rettssted blir det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i seks måneder, med tiltredelse fra 01.10.2021.

Agder tingrett er en av landets største fullfaglige domstoler. Domstolen ledes av sorenskriver Robert Versland og har en samlet bemanning på 65,3 årsverk, herunder 27 dømmende årsverk. Domstolen har rettssteder i Arendal, Kristiansand og Lister. Kontorsted for denne konstitusjonen er Lister rettssteds lokaler i Farsund, men ved behov må det påregnes enkelte arbeids- og kursdager ved de øvrige rettsstedene. I så fall dekkes skyss- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ. Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Den som konstitueres vil gå direkte inn i en eksisterende portefølje, og erfaring som dommerfullmektig og/eller som dommer vil derfor bli tillagt stor vekt.

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1 205 000 kroner per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Robert Versland, robert.versland@domstol.no, telefon 38794560.

Søknad med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes Agder.tingrett@domstol.no.

Søknadsfrist: fredag 21.05.2021

Til toppen