Når går rettssaken

Her finner du berammingslister med informasjon om når og hvor en rettssak går, samt rettens administrator og advokater.

I sivile saker vil navn på partene framgå, hvis det ikke er saker som skal unntas fra offentlighet i tråd med domstolloven. Det gjelder for eksempel familiesaker.

Søk

Du må oppgi en fra-dato
Du må oppgi en til-dato
Til toppen