Koronaviruset

Agder lagmannsrett har nå tilnærmet normal drift 

Etter at domstolen reduserte driften fra 16. mars er vi nå tilbake med tilnærmet normal drift.

Alle saker ble avslyst fra mandag 16. mars og frem til 4. mai. Med unntak av enkelte saker som allerde var igangsatt, og som ble gjennomført med tilpasninger for å best mulig forebygge smitte i tråd med Helesedirektoratets anbefalinger. 

Agder lagmannsrett  jobber nå med å få berammet saker som ble utsatt som følge av Koronasituasjonen, og nye saker som har kommet til. 

Agder lagmannsrett følger de nasjonale smittetiltakene. Vi bidrar til å begrense smittespredningen, og tilpasser ankeforhandlingene i forhold til antall aktører, digitalt utsyr, tilgjengelige lokaler osv. Som følge at dette kan det dessverre betyr at det kan ta noe tid før sakene blir berammet.

Smitteveilederen for Norges domstoler kan leses ved å klikke her.

Er du part, vitne, meddommer eller annen aktør i en kommende rettssak:

Agder lagmannsrett har utarbeidet et sett med smittevernregler som parter og aktører bes følge.

Disse kan leses her.

Se mer

Noen av våre tinghus kan ha reduserte åpningstider for publikum, og det er inntil videre kun aktører som har en rolle i en ankeforhandling som har anledning til å være i tinghuset. Presse må ha særskilt avtale.

Telefontid er fra 08.00-15.00 hver dag.

 

 

 

Til toppen