Bilder fra lagmannsrettens lokaler i Skien

Lagmannsretten har to rettssaler i Skien.

Rettssal 1 brukes i alle store straffesaker og store sivile saker. Salen er innredet for å kunne avvikle meddomsrettssaker (to fagdommere og fem meddommere).

Rettssal 2 er en forholdsvis liten sal og brukes mest i sivile saker, men også i mindre straffesaker. Salen er digital.

Rettssal 14 er på størrelse med rettssal 2 og brukes mest i sivile saker, men også i mindre straffesaker. Salen er digital.

Rettssal 1 - Skien 
Rettssal 1 Skien

 
Rettssal 2

 
Rettssal 14

Venteareal utenfor Rettssal 1 
Venteareal i 2. etasje utenfor rettssal 1

 

Til toppen