Skjema

Diverse skjema (illustrasjonsbilde)

Denne siden inneholder skjema for deg som har hatt en rolle i en rettssak i lagmannsretten.

Arbeidsoppgave og salærfastsetting

Skjema for arbeidsoppgave og salærfastsetting -  for advokater, tolker og sakkyndige (word)

For vitner og meddommere:

https://www.domstol.no/vitne

https://www.domstol.no/meddommere/praktiske-forhold/godtgjorelse/

Vitnestevning

 

 

Til toppen