Aktuelt

Tidspunkt for dom i Hyttesaken

Borgarting lagmannsrett tar sikte på å avsi dom i Hyttesaken (staten v/Helse- og omsorgsdep - Einar Rudaa m. fl.) mandag 7. juni 2021

Årsmelding 2020

Vi har herved gleden av å kunne legge fram Borgarting lagmannsretts årsmelding for 2020

Rettens dag lørdag 26. oktober 2019

Bruk et par timer på å lære domstolene bedre å kjenne! På Rettens dag åpnes dørene i Høyesterett, Borgarting og Oslo tinghus for byens befolkning.

Til toppen