Årsmelding 2020

Vi har herved gleden av å kunne legge fram Borgarting lagmannsretts årsmelding for 2020

Årsmeldingen kan leses her.

Til toppen