Avgjørelse løslatelsesbegjæring - Viggo Kristiansen

Den 29.04.2021 ble det avsagt kjennelse i begjæringen om løslatelse for Viggo Kristiansen.

 Kjennelsen kan leses her. 

Til toppen