Avspilling av lydopptak av prosedyrer i Jensen-/Cappelensaken

Lydopptak av prosedyrer i Jensen-/Cappelen-saken

 

På grunn av smittevernstiltak var det ikke mulig for publikum å følge de siste dagene av ankeforhandlingene i straffesaker mot Eirik Jensen og Gjermund Erik Cappelen. Det ble tatt lydopptak i retten. Lagmannsretten har mottatt krav om innsyn i disse opptakene, og lagmannsretten har besluttet å ta kravet til følge. Innsyn gjennomføres ved at opptak fra perioden tirsdag 24. mars 2020 ca. kl. 12.30 til retten ble hevet fredag 27. mars 2020 spilles av for publikum i en rettsal i Borgarting lagmannsrett. Dette skjer mandag 29. juni – torsdag 2. juli 2020 i sal M11 i Borgarting lagmannsrett. Avspillingen starter hver dag kl. 09.00 og blir avsluttet for dagen kl. 15.00. Det blir tatt pauser underveis. Av hensyn til smittevern er det en ordning med påmelding for å være til stede i salen. Påmelding skjer til presse.borgarting@domstol.no senest fredag 26. juni 2020 kl. 14.00. Eventuelle spørsmål kan rettes til samme e-postadresse.

Til toppen