Behandling av løslatelsesbegjæring

Borgarting lagmannsrett har mottatt advokat Sjødins begjæring om løslatelse av Viggo Kristiansen

Begjæringen vil nå bli tatt opp til forberedelse. Påtalemyndigheten vil bli bedt om å inngi sine merknader. I tillegg vil bistandsadvokatene få anledning til å gi sine merknader til begjæringen. Den videre behandlingen av begjæringen vil i utgangspunktet bli undergitt skriftlig behandling. Det er på dette tidspunktet ikke mulig å anslå når avgjørelsen vil foreligge.

Til toppen