Dom i hyttesaken

Borgarting lagmannsrett har 7. juni 2021 avsagt dom i den såkalte hyttesaken (staten v/Helse- og omsorgsdep - Einar Rudaa m. fl. - sak 21-041600ASD-BORG)

Dommen kan leses her.

Til toppen