Dom i sak som gjaldt krav om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjon som psykolog i Norge etter utdanning i Ungarn

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i sak som gjaldt krav om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner som psykolog i Norge etter utdanning i Ungarn.

Saken var et gruppesøksmål fra 163 personer med slik psykologiutdanning, som alle ble nektet autorisasjon og/eller lisens av norske autorisasjonsmyndigheter (sak 19-189917ASD-BORG).

Dommen kan leses her.

Til toppen