Domsavsigelse i Jensen/Cappelen-saken

Info til publikum om Jensen/Cappelen-saken

Domsavsigelsen i ankesakene mot Eirik Jensen og Gjermund Erik Cappelen er fastsatt til fredag 19. juni 2020 kl. 08.30 i sal 250 i Oslo tinghus.

NRK har påtatt seg ansvaret for å filme domsavsigelsen og publikum vil kunne følge domsavsigelsen direkte på blant annet NRK.

Grunnet smitteverntiltak er det meget begrenset med plass til publikum i sal 250. Det har allerede vært stor pågang fra interesserte som ønsker plass i sal 250 og publikumssonen i sal 250 er derfor nå full. Publikumsplasser i sal 250 har blitt tildelt etter "først til mølla" prinsippet. 

Det vil også bli satt opp en overføringssal i lagmannsrettens hus i sal K31 med direkteoverføring av domsavsigelsen. På grunn av smitteverntiltak vil det også være meget begrenset med plass i denne salen. Interesserte bes melde interesse til presse.borgarting@domstol.no innen mandag 15. juni kl. 12. På grunn av smitteverntiltak må også epostadresse og telefonnummer oppgis. Publikumsplasser i overføringssal vil tildeles etter "først til mølla" prinsippet.

Til toppen