Info til publikum i sak 21-041600ASD-BORG (Hyttesaken)

Lagmannsretten har i saken opprettet et utvidet digitalt møterom med plass til opptil 50 tilhørere. Frist for påmelding ble satt til torsdag 6. mai 2021 kl. 12.00. 

Fristen for påmelding er nå gått ut. Publikum som har fått plass i det digitale møterommet har fått tilsendt påloggingsinformasjon på e-post i dag, fredag 7. mai 2021.

Til toppen