Info til publikum som skal følge domsavsigelsen i Jensen/Cappelen-saken fra overføringssal M11

NB! Ny overføringssal M11 – overføringen av domsavsigelsen i Jensen/Cappelen-saken vil finne sted i lagmannsrettens hus i rettssal M11 – som ligger i det "gamle" bygget i første etasje.

Lagmannsretten vil vise direkteoverføring av domsavsigelsen fredag 19. juni 2020 kl. 08.30 i lagmannsrettens hus i rettssal M11.

Det har vært stor interesse blant publikum for å få plass i overføringssalen. På grunn av smitteverntiltak er det begrenset med plass og det er nå ikke flere ledige publikumsplasser i overføringssalen.

Publikum som har fått plass i overføringssalen vil få beskjed om dette på epost. Det er kun de som har sendt søknad og som har fått svar på epost som vil få adgang til lagmannsrettens hus og sal M11 fredag 19. juni. Gyldig legitimasjon må fremvises. Lagmannsrettens hus åpner kl. 08.00, merk at domsavsigelsen starter allerede kl. 08.30. Vi minner om lagmannsrettens smittevernregler som du kan lese her.

NRK har påtatt seg ansvaret for å filme domsavsigelsen og publikum vil også kunne følge domsavsigelsen direkte på blant annet NRK.

Til toppen