Informasjon til publikum - Jensen-/Cappelensaken

Oppdatert informasjon til publikum 26.03.2020

Lagmannsretten har i dag, 26. mars 2020, avsluttet forhandlingene i straffesakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Saken er tatt opp til doms.

Lagmannsretten tar sikte på å få avsagt dom før rettsferien,  men tidspunktet for domsavsigelse er ikke endelig fastsatt. Lagmannsretten kommer tilbake til dette.

 

Følg oss på Twitter: https://twitter.com/Borgartinglagmr

 

Til toppen