Informasjon til publikum og presse i sak 21-041600ASD-BORG (Hytte-saken)

Borgarting lagmannsrett skal 10. til 12. mai 2021 behandle sivil sak 21-041600ASD-BORG (staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet - Einar Rudaa m. fl.). 

Seks privatpersoner med hytte i Sverige saksøkte staten for Oslo tingrett med påstand om at Covid-19-forskriftens bestemmelser om karanteneplikt for hytteeiere som besøkte sine hytter i Sverige var ugyldige. Hytteeierne fikk medhold i tingretten. Staten har anket saken til lagmannsretten.

I tråd med FHIs anbefalinger har lagmannsretten iverksatt smitteverntiltak som innebærer strenge avstandskrav i lagmannsrettens lokaler. Det er derfor et begrenset antall ledige plasser for presse og publikum i rettssalen. Plassene i rettssalen vil i utgangspunktet bli reservert for media. Lagmannsretten har imidlertid besluttet å opprette et utvidet digitalt møterom med plass til opptil 50 tilhørere.

Publikum og presse som ønsker å følge rettsforhandlingene digitalt, bes derfor ta kontakt på presse.borgarting@domstol.no innen torsdag 6. mai 2021 kl. 12.00. Det samme gjelder presse som eventuelt ønsker å følge ankeforhandlingen med fysisk tilstedeværelse i rettssalen. Det er ikke mulig å reservere tilgang på vegne av andre, da det er kun er plass til et begrenset antall tilhørere i det digitale møterommet. Plasser vil bli tildelt etter "først-til-mølla"-prinsippet.

Påloggingsinformasjon vil bli sendt ut til de som har fått tildelt plass før rettsforhandlingen starter.

Til toppen