IT-systemene nede på enkelte datoer

PC-nedetid

Domstoladministrasjonens felles IKT-systemer for domstolene vil være utilgjengelige enkelte perioder i april, mai og juni. Borgarting vil være i full virksomhet under nedetiden, men det må benyttes andre kommunikasjonskanaler enn vanlig.

De felles IKT-systemene for domstolene vil være utilgjengelige i følgende perioder:

  • torsdag 22. april kl. 16.00 til midnatt natt til mandag 26. april,
  • fredag 28. mai kl. 16.00 til midnatt natt til mandag 31. mai og
  • torsdag 10. juni kl. 16.00 til midnatt natt til mandag 14. juni.

Ankeforhandlinger vil bli berammet og avviklet som normalt i de aktuelle periodene. Også Borgartings ankeutvalg vil være i funksjon.

Som følge av nedetiden på IKT-systemene, vil advokatene ikke kunne inngi prosesskriv elektronisk gjennom Aktørportalen under nedetiden. Borgarting vil heller ikke motta meldinger sendt fra påtalemyndigheten gjennom Justishub eller e‑post.

Borgarting vil ved behandlingen av sakene ta høyde for at det ikke er mulig å sende inn skriv på vanlig måte så lenge nedetiden varer. Borgarting vil unngå å sette frister som løper ut under nedetiden med mindre det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig behandling av saken.

Borgarting vil under nedetiden kunne motta henvendelser på disse måtene:

Parter som er representert ved advokat, må sende prosesskriv direkte til motparten samtidig som det sendes til retten. Det samme gjelder mellom aktor, forsvarer og bistandsadvokat.

Advokater må sende dokumentet på nytt når Aktørportalen igjen blir tilgjengelig. Den første forsendelsen vil da være fristavbrytende, se felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen punkt 5. Skriv fra påtalemyndigheten må også sendes i Justishub på vanlig måte.

Borgarting vil kunne kontaktes på telefon 21 55 80 00 på vanlig måte under nedetiden.

Ytterligere informasjon om nedetid på domstolenes IT-systemer ligger på nettsiden til Norges domstoler.

 

Til toppen