Ny postadresse fra 1. juli 2018

Borgarting lagmannsrett har endret postleverandør og får ny postadresse fra 1. juli 2018

Fra 1. juli 2018 må all brevpost og pakker sendes til følgende adresse:

Borgarting lagmannsrett                                                        Postboks 2107 Vika                                                                       0125 Oslo

Besøks- og fakturaadresse er som før.

Til toppen