Tidspunkt for dom i Hyttesaken

Borgarting lagmannsrett tar sikte på å avsi dom i Hyttesaken (staten v/Helse- og omsorgsdep - Einar Rudaa m. fl.) mandag 7. juni 2021

Dommen vil bli gjort offentlig tilgjengelig på lagmannsrettens hjemmesider cirka kl. 12.00. 

Til toppen