AKTØRPORTALEN

Alle advokater og advokatfullmektiger som skal samhandle med domstolene, må gjøre det via Aktørportalen, se. ELSAM-forskriften § 3a. Fra 4. oktober 2019 er det obligatorisk å bruke Aktørportalen også i straffesaker.

Kommunikasjon mellom advokat og påtale omfattes ikke av løsningen. 

Generell informasjon om Aktørportalen finnes på www.domstol.no/aktorportalen.

Til toppen