For skolene

Bilde av gammel lovbok

På grunn av den pågående covid-19 pandemien har domstolen innført strenge smittevernregler, og det er derfor store plassbegrensninger i rettssalene. Borgarting lagmannsrett tar derfor dessverre ikke imot skoleklasser under den pågående pandemien. 

På sidene For skolene på Norges domstolers hjemmesider vil lærere og elever finne nyttig informasjon om domstolene og domstolsbesøk.

Til toppen