Om Borgarting lagmannsrett

Bilde av Borgarting lagmannrett

Borgarting lagmannsrett er den største av Norges seks lagmannsretter. Lagdømmet er inndelt i tre lagsogn - Oslo, Vestre Viken og Østre Viken

Borgarting lagmannsrett har sitt sete i Oslo. De aller fleste ankeforhandlingene holdes her, men det settes også rett andre steder i lagdømmet. Nederst på denne siden vil du finne informasjon om lagmannsretten og vår virksomhet, samt kontaktinformasjon. Ønsker du mer generell informasjon om domstolene, se www.domstol.no.

Til toppen