Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om hva som skjer i Borgarting lagmannsrett som følge av koronasituasjonen (oppdatert 17. august 2021).

Borgarting lagmannsrett har under hele pandemien lagt stor vekt på at det skal være trygt og forsvarlig å møte i domstolen, og vi har svært gode smitteverntiltak i domstolen (se under). 

Ett av tiltakene har vært 1,5 meter avstand mellom hver person på aktørplassene i rettssalene. Videre er det satt opp pleksiglass mellom hver av plassene på dommerbordet og mellom plassene på aktørbordene i alle saler. Det legges til rette for gjennomføring av rettsmøter helt eller delvis som fjernmøte (digitalt). 

Smitteverntiltak

Du må ikke møte opp i lagmannsretten dersom du har symptom på forkjølelse (selv om du har testet negativt for covid-19), mistenker koronasmitte eller er i karantene.

Hold minst en meter avstand til andre personer.

Dersom du ønsker å benytte munnbind er dette tilgjengelig i resepsjonen i 1. etasje og i salene. 

Parter, aktører og alle andre som skal til Borgarting lagmannsrett må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene(pdf) i lagmannsretten før oppmøte.

Her finner du ytterligere informasjon om smittevern i domstolen og en informasjonsfilm om smitteverntiltak for deg som skal møte i en fysisk rettssak.

Ta kontakt med Borgarting lagmannsrett på telefon 21 55 80 00 eller e-post borgpost@domstol.no dersom du er innkalt til lagmannsretten og ikke kan møte grunnet symptom på smitte eller du er i karantene.

Saksavvikling

Borgarting lagmannsrett har nå tilnærmet normal drift og saksavvikling. Sakene behandles på ulike måter: som fysiske rettsmøter i lagmannsretten eller eksterne rettssaler, som fjernmøter, ved skriftlig behandling eller i en kombinasjon av disse alternativene. Saker med meddommere behandles i rettssal. I de tilfeller det blir endringer, vil alle som er berørt (parter, vitner, meddommere, tolker etc.) får direkte beskjed. 

Den nasjonale smittevernveilederen er førende for all aktivitet i domstolen (fhi.no)

Adgangen til Borgarting lagmannsretts hus

På grunn av faren for smitte skal færrest mulig komme til lagmannsretten. Ekspedisjon i 5. etasje er inntil videre stengt for publikum. Publikum henvises til å ta kontakt med lagmannsretten pr. telefon eller e-post.

Kun parter, aktører og andre med strengt nødvendige ærend har adgang til lagmannsrettens lokaler. Alle som kommer til lagmannsretten må følge smittevernreglene.

Journalister som ønsker å følge forhandlinger bes avklare dette på forhånd, grunnet smittevernregler og plassbegrensninger i rettssalene. Det kan være aktuelt å følge forhandlingene gjennom videooverføring. Denne ordningen må vurderes i den enkelte sak. Send e-post til: presse.borgarting@domstol.no 

Publikum som ønsker å følge saker hos oss, må kontakte domstolen i forkant, slik at vi – så langt mulig – kan tilrettelegge for dette. Grunnet smittevernregler er det plassbegrensninger i rettssalene. Kontakt domstolen på telefon eller e-post.

Inntil videre tar vi dessverre ikke imot skoleklasser.

Veiledning for oppsett av anke/rettsmiddelerklæring vil bli gitt pr. telefon eller e-post.

Det vises til ytterligere informasjon på www.domstol.no

Borgarting lagmannsrett
Telefon: 21 55 80 00
E-post: borgpost@domstol.no

Til toppen