Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om hva som skjer i Borgarting lagmannsrett som følge av koronasituasjonen.

Oppdatert 25. mars 2021

I tråd med regjeringens skjerpede råd om smittevern, økes anbefalingen om avstand i rettssalene til to meter.

I den nasjonale smitteveilederen for domstolene heter det at avstanden kan være mindre enn den ellers gjeldende anbefalingen, som nå er to meter, hvis det er montert pleksiglass.

Borgarting lagmannsrett har under hele pandemien lagt stor vekt på gode smitteverntiltak.  Ett av tiltakene har vært 1,5 meter avstand mellom hver person på aktørplassene i rettssalene, og pleksiglass mellom hver av plassene på dommerbordet, der avstanden er mindre. Som et ytterligere tiltak har vi i senere tid også satt opp pleksiglass mellom plassene på aktørbordene i alle saler der det ikke er to meter avstand. Påbud om bruk av munnbind i alle lagmannsrettens fellesområder har lenge vært praktisert. Det legges til rette for gjennomføring av rettsmøter helt eller delvis som fjernmøte (digitalt). De nasjonale tiltakene som ble iverksatt natt til torsdag 25. mars får således ingen vesentlige konsekvenser for lagmannsretten, som legger stor vekt på at alle som oppholder seg i lagmannsretten skal kunne føle seg så trygge som mulig.

Oppdatert 24. januar 2021

I lys av den alvorlige situasjonen med smitte av det muterte viruset og de nye tiltakene som regjeringen har besluttet for Oslo og en rekke andre kommuner i regionen, har Borgarting lagmannsrett gjort en vurdering av hvilke konsekvenser dette bør få for saksavvikling og smitteverntiltak.  

For lagmannsretten gjelder følgende:

  • Domstolen ivaretar en samfunnskritisk funksjon. Saker berammet fra uke 4 (mandag 25. januar 2021) blir i utgangspunktet gjennomført. Myndighetene anmoder sterkt om at man ikke bør krysse kommunegrensene i regionen. På grunn av domstolens samfunnskritiske funksjon, er reiser i forbindelse med avvikling av saker å anse som «strengt nødvendige» (inkludert for meddommere).
  • I de tilfeller det blir endringer, vil alle som er berørte (parter, advokater, vitner, meddommere, tolker, etc.) få direkte beskjed.
  • Borgarting lagmannsrett legger stor vekt på at det skal være trygt og forsvarlig å møte i domstolen, og vi har svært gode smitteverntiltak i domstolen.
  • Som et ekstra smitteverntiltak ber Borgarting lagmannsrett alle om å bruke munnbind under opphold i domstolens fellesområder.

Smitteverntiltak

Du må ikke møte opp i lagmannsretten dersom du har symptom på forkjølelse (selv om du har testet negativt for covid-19), mistenker koronasmitte eller er i karantene.

Parter, aktører og alle andre som skal til Borgarting lagmannsrett må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene(pdf) i lagmannsretten før oppmøte.

Her finner du ytterligere informasjon om smittevern i domstolen og en informasjonsfilm om smitteverntiltak for deg som skal møte i en fysisk rettssak.

Ta kontakt med Borgarting lagmannsrett på telefon 21 55 80 00 eller e-post borgpost@domstol.no dersom du er innkalt til lagmannsretten og ikke kan møte grunnet symptom på smitte eller du er i karantene.

Saksavvikling

Borgarting lagmannsrett har nå tilnærmet normal drift og saksavvikling. Sakene behandles på ulike måter: som fysiske rettsmøter i lagmannsretten eller eksterne rettssaler, som fjernmøter, ved skriftlig behandling eller i en kombinasjon av disse alternativene. Saker med meddommere behandles i rettssal.

Den nasjonale smittevernveilederen er førende for all aktivitet i domstolen (fhi.no)

Adgangen til Borgarting lagmannsretts hus

På grunn av faren for smitte skal færrest mulig komme til lagmannsretten. Ekspedisjon i 5. etasje er inntil videre stengt for publikum. Publikum henvises til å ta kontakt med lagmannsretten pr. telefon eller e-post.

Kun parter, aktører og andre med strengt nødvendige ærend har adgang til lagmannsrettens lokaler. Alle som kommer til lagmannsretten må følge smittevernreglene.

Journalister som ønsker å følge forhandlinger bes avklare dette på forhånd, grunnet smittevernregler og plassbegrensninger i rettssalene. Det kan være aktuelt å følge forhandlingene gjennom videooverføring. Denne ordningen må vurderes i den enkelte sak. Send e-post til: presse.borgarting@domstol.no 

Publikum som ønsker å følge saker hos oss, må kontakte domstolen i forkant, slik at vi – så langt mulig – kan tilrettelegge for dette. Grunnet smittevernregler er det plassbegrensninger i rettssalene. Kontakt domstolen på telefon eller e-post.

Inntil videre tar vi dessverre ikke imot skoleklasser.

Veiledning for oppsett av anke/rettsmiddelerklæring vil bli gitt pr. telefon eller e-post.

Det vises til ytterligere informasjon på www.domstol.no

Borgarting lagmannsrett
Telefon: 21 55 80 00
E-post: borgpost@domstol.no

Til toppen