Embetskretsen

Lagsognene Oslo, Vestre Viken og Østre Viken utgjør Borgarting lagdømme.

 

Oslo lagsogn omfatter: Oslo tingrett og Follo og Nordre Østfold tingrett. 

Vestre Viken lagsogn omfatter: Buskerud tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett. 

Østre Viken lagsogn omfatter: Søndre Østfold tingrett.

 
Til toppen