Høringer

Høringsuttalelse 12.10.2021 - Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning

Høringsuttalelse 29.09.2021 - Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19

Høringsuttalelse 15.07.2021 - Dronestrategi i jordskifterettene

Høringsuttalelse 30.04.2021 - NOU2020:14 Ny barnelov

Høringsuttalelse 28.04.2021 - NOU2020:11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring

Høringsuttalelse 27.01.2021 - Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Høringsuttalelse 26.01.2021 - Endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

Høringsuttalelse 04.01.2021 - Forslag til endringer i tvisteloven mv. - ankesiling, rettsmekling mv.

Høringsuttalelse 04.12.2020, korrigert 11.12.2020 - Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Høringsuttalelse 26.11.2020 - Forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven (etterforsknings- og påtaleplikt i store straffesaker, nytt straffebud om serieovergrep mv.)

Høringsuttalelse 13.10.2020 - NOU2020:4 Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Høringsuttalelse 09.10.2020 - NOU2020:5 Rettshjelpsutvalgets utredning

Høringsuttalelse 21.09.2020 - NOU2020:9 Blindsonen.Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Høringsuttalelse 30.04.2020 - Forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket

Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen 14.11.2018

Forslag om endring i straffelovens regler om forvaring - Høringsuttalelse fra Borgarting lagmannsrett 28.11.2017

Forslag om endring i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene - Høringsuttalelse fra Borgarting lagmannsrett 28.11.2017

Høringsuttalelse 28.11.2017 fra Borgarting lagmannsrett - NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

Advokaten i samfunnet - Høringsuttalelse fra lagmannsrettene 

 

 

 

 

Til toppen