Pressetjenester i Borgarting lagmannsrett

Berammingsliste, tiltalebeslutninger, avgjørelser og pressemeldinger fra Borgarting lagmannsrett er tilgjengelig på domstolens pressesider. Søknad om tilgang og pålogging skjer her: 

E-post: presse.borgarting@domstol.no 

Borgarting lagmannsrett ønsker å medvirke til åpenhet og økt kunnskap om domstolene.

De fleste av våre avgjørelser publiseres på domstolenes pressesider. Saker som antas å ha særlig interesse for pressen, sendes i tillegg ut på epost til redaksjoner og enkeltjournalister. De redaksjoner og enkeltjournalister som ønsker å stå på vår epostliste, kan be om dette ved å sende en skriftlig henvendelse til presse.borgarting@domstol.no.  Borgarting lagmannsrett oppdaterer egen hjemmeside jevnlig (www.domstol.no/borgarting), og domstolen benytter også Twitter til å informere om spesielle saker eller domsavsigelser (@borgartinglagmr).

Hvis du som journalist har behov for oppklaringer eller uttalelser i tilknytning til pågående eller forestående saker i Borgarting lagmannsrett, eller dersom du har andre spørsmål om domstolens virksomhet, må du gjerne ta kontakt med oss. Spørsmål til lagmannsretten bør, så langt det er mulig, rettes skriftlig ved epost til samme adresse som nevnt over. Spørsmålene vil bli besvart så raskt som mulig. Ettersom Borgarting lagmannsrett dessverre ikke har egne informasjonsmedarbeidere, og siden våre mediedommere ofte befinner seg i retten, ber vi om forståelse for at vi ikke alltid kan svare umiddelbart. Vi førsøker imidlertid å svare samme dag.

Henvendelser på telefon rettes til seniorrådgiver Annicken Sørum Michaelsen på telefon 21 55 85 37 eller rådgiver Kristine Bielke Djupvik på 21 55 80 11. De vil enten selv svare på spørsmål eller formidle kontakt med rette vedkommende i domstolens interne mediegruppe. Følgende personer i lagmannsretten har et særskilt ansvar for kontakten med mediene:

Direktør Mari Fjærtoft Trondsen: - Svarer på generelle spørsmål om Borgarting lagmannsrett

Lagmann Mette Jenssen og lagmann Tonje Vang - Svarer på spørsmål knyttet til forestående eller pågående enkeltsaker

pressesidene til domstol.no kan du lese mer om offentlighet i rettspeleien og særregler for pressen

Til toppen