Annen tvangsfullbyrdelse

Eksempler på sakstyper innen annen tvangsfullbyrdelse er begjæring om utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag, stenging av strøm, tvangsmulkt og tilbakelevering av barn.

Kontakt tingretten om du har spørsmål rundt dette.

Til toppen