Kontakt oss

Når du skal kontakte tingretten om dødsfall, er det fint om du har klart vårt saksnummer eller avdødes navn og fødselsdato.

Du kan kontakte oss på følgende måter:
       - E-post til tbus.skifte@domstol.no
       - Telefon til sentralbordet: 32 21 16 00
       - Henvendelse i ekspedisjonen i det aktuelle tinghuset (begrenset pga
         smittevernregler under korona) - se mer informasjon under "informasjon om
         koronasituasjonen".
       - Hvis du trenger å snakke med en saksbehandler, kan du bestille tid til dette på
         tbus.skifte@domstol.no
        

Telefontid for arv og dødsfall i sommer:

I sommer har vi på grunn av ferieavvikling noe redusert telefontid på arv og skifte.

Våre telefontider for spørsmål om dødsfallssaker er som følger:

Drammen tinghus: kl  12:00 – 15:00

Hokksund tinghus: kl  08:00 – 15:00

Kongsberg tinghus: kl 08:00 – 15:00

Nesbyen tinghus: kl 08:00 – 15:00

Du kan også sende e-post til tbus.skifte@domstol.no eller buskerud.tingrett@domstol.no.

Til toppen