Offentlig skifte ved skilsmisse

Hva er offentlig skifte ved skilsmisse eller separasjon?

Offentlig skifte ved skilsmisse eller separasjon reguleres av skifteloven, annen del, §§ 53 – 59.

Ektefeller og registrerte partnere har vanligvis verdier som skal deles ved skilsmisse eller separasjon, hvis ikke annet er spesielt avtalt. Typiske avtaler kan være ektepakt, eller gaver og arv hvor giver har bestemt særeie.

Ved ekteskapets/partnerskapets opphør skal normalt to formuer deles. Hovedregelen er at hver av ektefellene først kan trekke fra midler til å dekke gjelden som hver av dem måtte ha. Deretter skal den andre ektefellen ha halvdelen av formuen.

Hvis du er separert eller skilt, og dere ikke blir enige om deling av felleseiet, kan du begjære offentlig skifte.

Til deg som begjærer offentlig skifte:

Hva skal en begjæring om offentlig skifte inneholde?

  • navn, adresse, fødselsdato (helst fødselsnummer) for begge
  • opplysninger om siste felles adresse
  • kopi av separasjons- eller skilsmissebevilling (eller dom)
  • opplysninger om avtaler, ektepakter og annet
  • oversikt over aktiva og passiva (kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år) dere hadde ved skjæringstidspunktet. Skjæringstidspunktet er vanligvis det tidspunktet dere flyttet fra hverandre

Saksgang

Når Drammen tingrett mottar begjæringen, vil vi innkalle partene og eventuelle advokater til et meklingsmøte, dersom det kommer fram i begjæringen at dette ønskes. 

Ofte klarer partene å bli enige i møtet.

Åpning av offentlig skifte

Hvis partene fortsatt ikke er enige etter meklingsmøtet, kan retten åpne offentlig skifte. Dette betyr at uenighetene/tvistene avgjøres av retten.

Hva koster det å begjære offentlig skifte?

Du må betale rettsgebyr på kr 2 344 før meklingsmøtet holdes.

Hvis dere ikke kommer til enighet i møtet, og du ønsker at det skal åpnes offentlig skifte, må du betale kr 42.656,- (forskudd for offentlig skifte fratrukket rettsgebyret for meklingsmøte) til sikkerhet for omkostningene ved skiftet.

Når offentlig skifte åpnes uten meklingsmøte, må du betale kr 45.000,-.

Verdt å merke seg

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan du ikke begjære offentlig skifte.

 

Til toppen