Saksbehandlingstid

Hvor lang tid tar det  å få en skifteattest?

Etter at vi har mottatt ferdig utfylt og undertegnet skjema for skifteform (for eksempel "Melding om uskiftet bo", "Erklæring om privat skifte", "Erklæring om privat skifte bo av liten verdi"), tar det vanligvis 1-2 uker til skifteattest er utstedet. I tillegg kommer postgang. Dette forutsetter at skjemaet er riktig utfylt. Ved eventuelle feil eller mangler ved utfyllingen må lenger saksbehandlingstid påregnes.

Vi behandler sakene fortløpende, dvs. i den rekkefølgen skjemaet kommer inn til oss.

Vi gjør oppmerksom på at vi har lengre saksbehandlingstid på våre saker på grunn av pandemien.

 

Til toppen