Om Buskerud tingrett

 

Fra  mandag 26. april 2021 ble Drammen tingrett, Hallingdal tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett slått sammen til én felles domstol som heter Buskerud tingrett. Den nye rettskretsen består av de tre domstolene og deres rettskretser. Domstolen vil ha virksomhet på de rettsstedene der de tidligere tingrettene holdt til.

Domstolen har felles postadresse, e-postmottak og telefonnummer:

Telefonnummer: 32 21 16 00

Postadresse: Postboks 1066 Bragernes, 3001 Drammen

E-post: buskerud.tingrett@domstol.no

Faglig epost mottak for brukerne i Kongsberg, Hokksund og Drammen (for Hallingdal benyttes kun hovedpostmottaket):

  • TBUS.skifte@domstol.no - alle skiftesaker (dødsfall)
  • TBUS.konkurs@domstol.no - alle konkurssaker
  • TBUS.nd@domstol.no - ND-sakene
  • TBUS.straffesaker@domstol.no - alt som har med straffesaker og meddommere å gjøre
  • TBUS.tvangssalg@domstol.no - alle typer tvangs- og gjeldssaker
  • TBUS.sivilesaker@domstol.no - sivile saker

Rettssteder
Domstolen har rettssteder i Drammen, Hallingdal, Hokksund og Kongsberg. Besøksadresser til de fire tinghusene er:

Tinghuset i Drammen: Erik Børresens allé 20, Drammen

Tinghuset i Hallingdal: Alfarvegen 117, Nesbyen

Tinghuset i Hokksund: Vestre Nøstegate 59, Hokksund

Tinghuset i Kongsberg: Storgata 30, Kongsberg

Sakene skal i utgangspunktet behandles ved det rettsstedet der de hører hjemme geografisk etter de samme geografiske grenser som i de tidligere rettskretsene. Oversikt over hvilke kommuner som tilhører hvilket rettssted finner du her:

Hallingdal

Hokksund

Kongsberg

Drammen

Flå

Øvre Eiker

Kongsberg

Drammen

Nes

Modum

Flesberg

Lier

Gol

Sigdal

Nore og Uvdal

 

Hemsedal

Krødsherad

Rollag

 

Ål

 

 

 

Hol

 

 

 

Domstolens ledelse 

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
Nestleder/tingrettsdommer Anne Kristin Vike
Administrasjonssjef Elin Røren Kleven
Seksjonssjef Iselin Ryeng-Lande

 

Praktisk informasjon: 

Ved alle saksanlegg (stevning, tilsvar, påtegning, begjæring mv.) bør det opplyses hvilket rettssted saken «hører til».

Aktørportalen benyttes for alle saker der det er mulig. «Papirbaserte» saker sendes til postboksadressen nevnt over, mens saker som etter tidligere praksis har blitt sendt inn per e-post, fortsatt kan sendes inn på denne måten.

 

Eksterne medhjelpere
Domstolen har kontakt med ulike eksterne aktører og medhjelpere, eksempelvis faste forsvarere, faste bistandsadvokater, bostyrere og medhjelpere i tvangssalg. Utgangspunktet er at disse etter 26. april 2021 benyttes i den samme delen av rettskretsen som der vedkommende bisto retten før sammenslåingen.

 

 

Til toppen