Historikk

Bragernes byfogd og byskriver etablert i 1662

Ved Fredriks III`s anordning 30.08.1662 fikk Bragernes egen byfogd og byskriver. Byfogdens jurisdiksjon omfattet også Strømsø, embetsdistriktet kaltes som regel bare Bragernes.

Perioden 1675-1962

Ved skjøte 01.03.1675 ble Strømsø innlemmet i Griffenfeldts nye grevskap, og ved skjøte 28.03.1678 ble det overtatt av Gyldenløve og ble en del av Jarlsbergs grevskap. Ved skjøte 12.09.1683 overdro Gyldenløve grevskapet til Wedel, men forbeholdt seg alle rettigheter til Strømsø. Gyldenløves sønn overdro sine rettigheter over Strømsø til kronen i 1728. Ladestedene Bragernes og Strømsø fikk hver for seg kjøpstadrettigheter ved rescr. 21.01.1715. Magistraten i Kristiania styrte Drammen helt frem til en ny rec i 19.06.1811 som slå byene sammen kjøpstaden Drammen. I 1964 ble Skoger overført til Buskerud, og Drammen og Skoger ble slått sammen til en kommune. Navneskifte til Drammen byrett i 1970. Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri ble lagt til Drammen byrett i 1991. Navneskifte til Drammen tingrett i 2002.
(Kilde: Kongsberg statsarkiver)

Sammenslåing den 26.04.2021

Drammen tingrett ble slått sammen med Kongsberg og Eiker tingrett og Hallingdal tingrett den 26.04.2021 til å bli Buskerud tingrett. 

Dagens tinghus bygd i 1962

Drammen tinghus stod ferdig i 1962. Da flyttet Politiet i Drammen, Skattefogden, Drammen kretsfengsel og de to sorenskriverembetene inn. I dag holder Buskerud tingrett, avdeling Drammen og Drammen fengsel til i tinghuset.

Nytt tinghus i Drammen er under planlegging og forventes å stå ferdig høsten 2023.

 

Til toppen