Om koronasitusjonen

Buskerud tingrett er på grunn av smittevern fortsatt stengt for publikum uten avtale. Dette gjelder alle fire rettssteder. Publikum bes henvende seg til tingretten på telefon 32 21 16 00 eller epost buskerud.tingrett@domstol.no.

Oppdateringer som følge av smittesituasjonen gjeldende inntil videre: 

  • Vi vil tilstebe at sakene går som normalt
  • Salene er målt opp i henhold til avstandskravene, pleksiglass benyttes også.
  • Vi benytter til enhver tid de største tilgjengelige rettssalene for å sikre at det er mest mulig luft og rom mellom aktørene
  • Kantinen i Drammen tinghus er åpen for servering, med smittevernstiltak.

 

Generell informasjon for tinghuset i Drammen:

  • Berammede saker vil i utgangspunktet bli gjennomført - i de tilfeller det blir endringer, vil alle aktører få beskjed om dette.
  • Vi legger stor vekt på at det skal være trygt og forsvarlig å møte fram i domstolen, og at det er gode rutiner for smittevern i tinghuset. Vi ber om at alle som skal i rettsmøter setter seg inn i gjeldende retningslinjer. (Se under)
  • Publikum som trenger hjelp av tingretten må bestille avtale i forkant. Dette gjelder alle typer henvendelser.
  • Hvis du har symptomer på Covid-19, skal du ikke møte opp, men snarest mulig melde fra til domstolen om dette. 
  • For å lette arbeidet med smittesporing ønsker vi at du registrerer deg med QR-kode ved ankomst. Er du i tvil om hvordan dette gjøres, ta kontakt med de som sitter i resepsjonen så får du hjelp.

Tinghuset i Drammen gjennomfører de fleste saker som fysiske rettsmøter. Det er likevel bare parter, aktører og andre med nødvendig ærend som har adgang til tinghuset. Av hensyn til smittevern er rettssalene fortsatt stengt for publikum. Vi kan dessverre heller ikke ta imot skoleklasser. 

Vitner vil i all hovedsak avgi forklaring over telefon eller ved videolink. 

Smittevernrutiner for parter og aktører finner du her

Generelle smittevernrutiner for Drammen tinghus finner du her

Oversikt over oppstartstidspunkter og lunsjtider i den enkelte sal finner du her

Vi viser forøvrig til informasjon på domstol.no om redusert drift ved alle domstoler

Om du har spørsmål om ovennevnte, eller andre spørsmål som kan løses uten fysisk oppmøte i retten, kan vi treffes på telefon 32 21 16 00 mellom klokken 08.00 og 15.00 alle hverdager. 

Notarialbekreftelser kan utføres, men man må bestille time på forhånd.  Timebestilling skjer enten ved å sende e-post til vårt postmottak eller ved å ringe oss.

 

Generell informasjon for tinghusene i Hokksund og Kongsberg:

Tinghusene i Kongsberg og Hokksund har i forbindelse med koronasituasjonen gjennomført særlige smitteverntiltak ved behandlingen av saker. Det innebærer at parter og aktører vil bli kontaktet av tingretten for å avtale konkret gjennomføring av den enkelte sak. Blant annet kan gjennomføringen gjøres elektronisk gjennom videokonferanse eller på telefon.

 

Generell informasjon for tinghuset i Hallingdal

Tinghuset er åpent for publikum. Time for notorialbekreftelser må bestilles på forhånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Til toppen