Historikk

Hallingdal Sorenskriverembete, senere Hallingdal tingrett, ble etablert etter forordning fra kong Christian IV av 1591.
I perioden fram til 1612 ble embetet bestyrt sammen med Ringerike.  I 1612 var det utnevnt egen sorenskriver i Hallingdal for første gang.  Dette var Reinholdt Pimperrinnk.

I årene fram til 1820 ble embetet i perioder bestyrt sammen med Ringerike og Eiker.

Kontorstedet har siden opprettelsen av embetet vært i Nes i Hallingdal, med egen embetseiendom med embetsbolig og tingstue knyttet til stillingen.

I 1829 brente både sorenskrivergården og tingstua ned til grunnen.  Samtidig brente tingbøkene for perioden 1812 – 1829 og uerstattelig historisk materiale gikk derfor tapt.

I påvente av gjenoppbyggingen ble tingene noen år framover holdt på Brovollen i Nes.

Bygningene på sorenskrivergården i dag, hovedbygning og kontorbygning med stall er datert fra gjenoppbyggingen etter brannen i 1829.
Noe før 1880 ble det oppført eget fengsel med rettsal i gangavstand fra embetseiendommen.

Sorenskrivergården med embetsbolig, kontorbygning og fengsel er overtatt av Nes kommune og benyttes til kulturelle formål.

Fra og med 26.04.2021 er Hallingdal tingrett blitt en del av Buskerud tingrett, som også omfatter tidligere Drammen tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett. Buskerud tingrett, avdeling Hallingdal har kontorer og rettsaler i Tinghuset i Alfarvegen i Nesbyen.  Huseier er Nes kommune.

Domstolen er fullfaglig og har fem fast ansatte i Hallingdal tinghus. Rettstedet er Nesbyen, men rett settes etter behov i alle kommunene.

15. februar 2007 ble alle tinglysingsoppgaver overført til Statens kartverk.  Dermed er tradisjonen etter Christian V forordning av 1738 med at Sorenskriverembetet og senere tingretten skulle utføre all tinglysing i fast eiendom,  opphørt etter 269 år.

Oversikt over sorenskrivere i Hallingdal sorenskriverembete fra 1595:

Ca. 1595 - 1612 Niels Jørgensson
1612- 1617  Reinholdt Pipherrinnck
1617- 1640 Jacob Lauritzen
1640 - 1650 Jens Nielssen
1650 - 1657 Povel Schnell
1658 - 1668 Thomas Thomassen
1668 - 1670 Jacob Bertelssen
1670 - 1709 Jens Tygessen Lund
1709 – 1717Christian Møller
1717 – 1726 Anders Jorstad
1726 – 1754 Christian Michelsen Paludan
1744 – 1778 Niels Michelsen Leth
1778 – 1783 Halvor Heyerdahl
1783 – 1814 Peter Georg Boll
1810 – 1824 Jens Jenssønn Gram
1825 – 1841 Johan Peter Ernst Lunde (F.1791)
1842 – 1852 Ove Christian Gude
1853 – 1877 Johan H. Poppe
1877 – 1890 Frantz Henrik Meidell (F.1832)
1890 – 1899 Ole L. Skattebøl (1844)
1899 – 1921 Hjalmar Selmer (F.1851)
1921 – 1945 Andreas Olafsen Lundevall (F. 1875)
1946 – 1965 Ole Christian Ulfsby (F. 1895)
1966 – 1980 Finn Jervell
1980 –1982 Arvid Eskild (F.1930)
1983 – 1990 Gottfred Greve (F.1924)
1988 – 2000 Kjell Gundelsby (F. 1932)

Til toppen