Historikk - Eiker, Modum og Sigdal tingrett

 

 

Embetet omfattet frem til 2016 Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Når Krødsherad ikke er nevnt i embetets navn skyldes dette at Sigdal og Krødsherad tidligere var en kommune.  Krødsherad ble opprettet som egen kommune i 1900.

Det opprinnelige embetsdistrikt er noe uklart, men så tidlig som 18. april 1699 ble Eiker, Modum og Sigdal samlet under en sorenskriver.  Dette var Peter Christian Skovberg.  Embetsdistriktet ble ikke regulert før i 2016, på tross av flere forslag om dette. Da hadde rettskretsen vært konstant i over 300 år.

Den 1. juli 2016 ble Kongsberg og Eiker tingrett opprettet etter at Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett ble slått sammen til en domstol.

Den 26. april 2021 ble Kongsberg og Eiker tingrett slått sammen med Drammen tingrett og Hallingdal tingrett til å bli Buskerud tingrett. 

Til toppen