Avgjørelser

De fleste avgjørelser vil etter kort tid, vanligvis etter 4 til 14 dager, ligge på Lovdatas internettsider. De nyeste avgjørelsene er tilgjengelige for allmennheten uten eget abonnement. Lenke til Eidsivating lagmannsretts avgjørelser på Lovdatas åpne sider, finner du her på Lovdatas nettside

 

Til toppen