Meddommer

Meddommer og dommer
Meddommerne er alltid i flertall i straffesaker (illustrasjonsbilde)

Meddommere har en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at innbyggerne har innflytelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved rettsavgjørelser. 

På disse sidene finner du informasjon om det meste rundt meddommerordningen. 

Sidene retter seg særlig mot deg som enten er meddommer selv, eller jobber med meddommervalget i en kommune eller fylkeskommune. 

Dersom du ønsker å være meddommer, tar du kontakt med kommunen du bor i. Det er kommunene som velger meddommere.

Til toppen