For meddommere i jordskifteretten

Jordskiftedomstolene er særdomstoler som behandler sivile saker ut fra jordskifteloven og andre særlover.

En jordskiftesak behandles i utgangspunktet av en jordskiftedommer. I tillegg deltar to jordskiftemeddommere hvis en av partene krever det eller jordskifteretten selv mener det trengs. Les mer om meddommere i jordskifteretten på disse nettsidene

Til toppen