Steg 8. Sende inn skjønnsmedlemmer i Portal for meddommerutvalg

Innrapporteringen av skjønnsmedlemmer skjer i Portal for meddommerutvalg, og gjennomføres på samme måte som for meddommere. Se steg 5 i oversikten.

Til toppen